top of page

Information till dig som arbetar inom omsorgen

Inför varje tandvårdsbesök kommer personal från Dental Group både ha kontaktat sjuksköterska och bokat tid för besök samt anmäla sin närvaro på sjuksköterske-expeditionen. Vi kommer även att ha skickat en individuell kallelse till vårdtagaren inför besöket, så anhörig och/eller god man kan delta.

Vid besök till patienter som tackat ja till tandvård från Dental Group kommer tandläkare och tandhygienister att behöva en medicinsk-dokumentation inför olika behandlingar.  

De vårdtagare som tackat ja till tandvård från oss kommer att få en regelbunden tandvård enligt ett bestämt revisionsschema.

Vi handleder personal i den dagliga munvården, som är ett moment i omvårdnadsarbetet. I samband med besöket kommer vi att utvärdera vårdtagarnas behov av tandvårdsmaterial och regelbundet skicka produkterna direkt hem till brukaren, efter kontakt med anhörig eller god man.

 

Vi anordnar kurser i munvård och oral hälsa samt ROAG för sjuksköterskor.

Patient och sjuksköterska

Kontakt

Box 1065, 181 21 Lidingö

info@dentalgroup.nu 

Tel: 070 - 571 32 76

Utbildning

Dental Group bedriver utbildning i Oral Hälsa i grupper om 10-12 personer.

Vi erbjuder även handledning för enskild vårdpersonal samt anhöriga.

Under pågående pandemi är möjligheterna att utbilda i grupp begränsade. Därför tillhandahåller vi videomaterial kostnadsfritt här på vår hemsida. Filmen är 30 minuter lång och uppdelad i kapitel:

  • Uppsökande verksamhet

  • Protesvård

  • Daglig munvård

bottom of page