top of page

Med anledning av Covid-19

Vi på Xlnt Dent följer myndigheternas råd och direktiv för att värna om våra patienter och anställdas säkerhet och hälsa. 

Med anledningen av Covid-19 har vi förstärkt rutinerna kring hygien och patientsäkerhet på kliniken som grundar sig i myndigheternas rekommendationer.

 Vi ber våra patienter och anställda att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.

För att Du som Patient ska känna dig trygg på XLNT DENT vidtar vi bl.a. följande åtgärder:

  • Vi planerar dina tandläkar- och tandhygienistbesök så att vi minimerar antalet samtida besök på mottagningen

 

  • Anhöriga till patienter uppmanas att inte följa med till mottagningen

  • Alla patienter ska vid ankomst tvätta samt sprita sina händer

  • Personal desinficerar händerna regelbundet före-under och efter behandling

  • Personal använder munskydd, visir och handskar vid patientbehandling

  • Personalen sprittorkar allmänna ytor i väntrummet och toalett flera gånger per dag.

Med vänlig hälsning

Personal och vårdgivare på Xlnt Dent.

Känner du oro inför ditt besök eller vill veta mer om hur vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer?

 

Kontakta oss så berättar

vi mer! Telefon: 08-663 60 15

bottom of page