top of page

Information till Dig som är anhörig

Som anhörig har du möjlighet att få hjälp med tandvård i vårdtagarens hem. Personalen på Dental Group hjälper vårdpersonal med information och instruktioner till kontaktpersoner och annan vårdpersonal avseende den dagliga munvården. Om man önskar individuell information om sin anhörige, kan vi överlämna information samt vilka åtgärder som vidtagits. 

Som vårdtagare i omsorgen har man rätt att få:

 

  • Årlig munhälsobedömning. 

  • Nödvändig Tandvård-som ett led i sjukdomsbehandling. 

  • Patientavgift, som gäller i högkostnadskort upp till 1100 kr.

  • Patientavgift hos tandläkaren är 200 kr i Stockholms Läns Landsting.

  • Patientavgift hos tandhygienist är 100 kr i Stockholms Läns Landsting.                               

 

Dental Group erbjuder

 

  • Tandläkare som utför undersökning, diagnostik och behandling. 

  • Tandhygienist som utför profylaktiska åtgärder på regelbunden bas. 

  • Akuttandvård. 

  • Utprovning och leverans till vårdenheten/boendet av tandvårdsmaterial såsom tandborste, tandkräm och andra anpassade produkter.

Senior Couple
bottom of page